ลงทะเบียนร่วมงาน

350 ปี มิสซังสยาม

การลงทะเบียนมีไว้ เพื่อให้ผู้จัดงานได้ทราบจำนวนผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน และเพื่อการจัดเตรียมของที่ระลึก – หนังสือร่วมพิธีให้เพียงพอ

* การลงทะเบียนไม่สามารถจองที่นั่งได้ ผู้จัดงานจะจัดที่นั่งเป็น Zone เตรียมไว้ให้ทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
ประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ

09.00 พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี และ คณะพระสังฆราช เปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ
บริเวณหน้าอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
10.00 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 – 2019)
ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
11.30 การแสดงชุด “ดุจดังสะพานข้ามมหานที 350 ปี มิสซังสยาม”
12.00 พิธีเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
12.30 รับประทานอาหาร

Contact us

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอย นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) 
ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อ - สอบถาม

Email : csct@cbct.net
Facebook : thaicatholicmedia
Youtube : catholicthailand
Line : @thaicatholicmedia
Tel. : 0-2681-5409

ติดต่อ - สอบถาม

ติดต่อสอบถาม / แผนกธุรการ / แผนกการเงิน /
สมาชิกอุดมสาร / ร้านคฤศตัง / contact@csct.or.th

แผนกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์อุดมสาร /
นิตยสารอุดมศานต์) udomsarn@csct.or.th

แผนกโฆษณาและการตลาด ad@csct.or.th

 

 

แผนกโทรทัศน์ tv@csct.or.th

แผนกวิทยุ radio@csct.or.th

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ it@csct.or.th

 

แผนกต่างประเทศ signis@csct.or.th

แผนกบุคคล hr@csct.or.th

งานข่าว / ส่งข่าว news@csct.or.th