Online Program

ราการออนไลน์

เต็มอิ่มกับ 3 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ด้วยมุมมองแง่คิดที่เข้าใจง่าย โดย. คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม

เรื่องราวล่าสุดของพระศาสนจักรสากล ทั้งข่าวสาร ข้อคิด และบทเทศน์จากสมเด็จพระสันตะปาปา
โดย. มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ 

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ทั้ง 10 สังฆมณฑลและทุกองค์กรภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเกาะติดพระศาสนจักรสากลและสมเด็จพระสันตะปาปา 

Print Media

สื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิก

หนังสือพิมพ์อุดมสาร รายสัปดาห์

ทันทุกเหตุการณ์ข่าวคาทอลิก ลึกชัด รวดเร็วสดใหม่ทุกสัปดาห์

เต็มเปี่ยมด้วยข้อคิดคำสอน ไขคำถาม ตอบข้อสงสัย อ่านอุดมสาร หนังสือพิมพ์คาทอลิกรายสัปดาห์ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศพร้อมเสนอทุกเรื่องราวในพระศาสนจักรทั้งไทยและต่างประเทศ

นิตยสารอุดมศานต์ รายเดือน

อาหารสมองคริสตชน ครบครันด้วยความรู้มากมายด้วยคุณค่า

เติมเต็มชีวิตกับพระพร และแง่คิดในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร อุดมศานต์ นิตยสารคาทอลิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร

   ร้านหนังสือและสื่อคาทอลิก “คฤศตัง” โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์คาทอลิก และสื่อคาทอลิกหลากหลายประเภท อาทิ แผ่น CD เพลง , DVD รายการโทรทัศน์
   ร้าน “คฤศตัง” เป็นทั้งสถานที่นัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เป็นสนามงานอภิบาลในเชิงสื่อเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่บ่งบอกถึงความเป็นคริสตชนและการจรรโลงจิตใจ และที่สุดร้าน “คฤศตัง” จึงเป็นร้านหนังสือที่จะก่อเกิด “แสงสว่างแห่งชีิวิต”

CSCT Studio

สตูดิโอ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย

CSCT Studio

สตูดิโอ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย

     สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปิดให้บริการห้องสตูดิโอบันทึกภาพ และเสียงพร้อมทั้งระบบออกอากาศ ONLINE HD ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงผลิตสื่อ / ตัดต่อวีดีทัศน์ทุกประเภท อีกทั้งยังรองรับการประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VDO Conference)  โดยเชื่อมต่อสัญญาณกับห้องประชุมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่องานพระศาสนจักร

Video & Photo

บันทึกภาพ VDO FULL HD  ระบบกล้องเดี่ยว, ระบบ Switcher (OB)
บันทึกภาพถ่าย / ผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์

Sound & Recording

บันทึกเสียงด้วยระบบ Digital Multitrack

Film Scan & Video Tape Convert

สแกน Film ภาพถ่าย / แปลงเทป Analog to Digital

Radio Program

รายการวิทยุ

รายการ “ภารกิจรัก”

ดำเนินรายการโดย    : คุณเกื้อกูล มณีขาว
ความยาว / เวลา        : 45 นาที (15.00 – 15.45 น.)
ออกอากาศทาง         : FM 97.25 MHz.

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”

ดำเนินรายการโดย    : คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ความยาว / เวลา        : 55 นาที (05.00 – 06.00 น.)
ออกอากาศทาง         : FM 87.50 MHz.
อาทิตย์ที่ 2 กับ 4 ของเดือน

รายการ “ห้องรับแขกสภาคาทอลิกฯ”

ดำเนินรายการโดย     :  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ความยาว                      :  55 นาที
ออกอากาศทาง          :  thaicatholicradio.com

Contact us

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอย นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) 
ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อ - สอบถาม

Email : csct@cbct.net
Facebook : thaicatholicmedia
Youtube : catholicthailand
Line : @thaicatholicmedia
Tel. : 0-2681-5409

ติดต่อ - สอบถาม

ติดต่อสอบถาม / แผนกธุรการ / แผนกการเงิน /
สมาชิกอุดมสาร / ร้านคฤศตัง / contact@csct.or.th

แผนกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์อุดมสาร /
นิตยสารอุดมศานต์) udomsarn@csct.or.th

แผนกโฆษณาและการตลาด ad@csct.or.th

 

 

แผนกโทรทัศน์ tv@csct.or.th

แผนกวิทยุ radio@csct.or.th

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ it@csct.or.th

 

แผนกต่างประเทศ signis@csct.or.th

แผนกบุคคล hr@csct.or.th

งานข่าว / ส่งข่าว news@csct.or.th