ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

21/03/2020

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 และเพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศงดกิจกรรมต่างๆ และห้ามการชุมนุมกันอันส่งผลถึงกิจปฏิบัติศรัทธาของคริตชนด้วย

ดังนั้นสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อช่วยพีน้องให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามความเหมาะสม จึงได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ จากสังฆมณฑล – วัดต่างๆ และจัดเป็นรายการพิเศษ เป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์โดยเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 06.30 น. และ สิ้นสุดเวลาประมาณ 18.00 น.ครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 นี้

ท่านสามารถติดตามรับชมจากช่องทาง
Website: www.csct.or.th
Facebook Fanpage: Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
Youtube Channel: Thai CatholicMedia -CSCT-

(เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคผังรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย เชื่อมใจรับใช้ ดูแลกัน

Related Posts

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศให้ทุกวัดในสังฆมณฑลงดการประกอบพิธีกรรมและร่วมใจกันภาวนาผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์

สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศด่วน ให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่