สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

21/03/2020

เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคร้าย สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศด่วน เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่

พร้อมขอให้ทุกสังฆมณฑลและทุกวัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำ ของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น

Related Posts

ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจึงได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ จากสังฆมณฑล – วัดต่างๆ

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศให้ทุกวัดในสังฆมณฑลงดการประกอบพิธีกรรมและร่วมใจกันภาวนาผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์