ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 และเพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศงดกิจกรรมต่างๆ และห้ามการชุมนุมกันอันส่งผลถึงกิจปฏิบัติศรัทธาของคริตชนด้วย ดังนั้นสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอเป็นอีกช่องทางหนึ่ง...
7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

จากการประกาศสาสน์อภิบาล เลขที่ สส. 032/2020 ว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันไวรัส ดังนั้น อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมลฑลเชียงราย สังฆมลฑลอุดร สังฆมลฑลนครสวรรค์...