7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

21/03/2020

จากการประกาศสาสน์อภิบาล เลขที่ สส. 032/2020 ว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันไวรัส

ดังนั้น อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมลฑลเชียงราย สังฆมลฑลอุดร สังฆมลฑลนครสวรรค์ สังฆมลฑลนครราชสีมา สังฆมลฑลราชบุรี และสังฆมลฑลจันทบุรี จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แทน

Related Posts

ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ตาราการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจึงได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ จากสังฆมณฑล – วัดต่างๆ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศให้ทุกวัดในสังฆมณฑลงดการประกอบพิธีกรรมและร่วมใจกันภาวนาผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์

สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศด่วน ให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่