7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

21/03/2020

จากการประกาศสาสน์อภิบาล เลขที่ สส. 032/2020 ว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันไวรัส

ดังนั้น อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมลฑลเชียงราย สังฆมลฑลอุดร สังฆมลฑลนครสวรรค์ สังฆมลฑลนครราชสีมา สังฆมลฑลราชบุรี และสังฆมลฑลจันทบุรี จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แทน

Related Posts

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

โรคชนิดนี้มิได้จำกัดเฉพาะกับบรรดาผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้เราขาดการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นพิเศษ ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาป ซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นไปได้ยาก แต่พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเรา ผ่านทางการร่วมกันภาวนา เราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า (เทียบ สดด 138:5)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศให้ทุกวัดในสังฆมณฑลงดการประกอบพิธีกรรมและร่วมใจกันภาวนาผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์