catholic

65 Posts

ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ จ.เชียงราย

โอกาสปีครอบครัว ขอการสนับสนุนสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย สภาพปัจจุบันที่ประกอบพิธีมิสซาเป็นเพิงหมาแหงน หน้าบ้านของสัตบุรุษ ปัจจุบันมีคริสตชนชาวอาข่า 20 ครอบครัว จำนวน 85 คน วัดที่จะสร้างใหม่ กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร งบประมาณ 1 ล้านบาทผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่ได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพมิสซังโรมันคาทอลิก เชียงราย)537-0-58065-5พระสังฆราชวุฒิเลิศรับรองการก่อสร้างวัดใหม่

เสกพระรูปคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานเสกพระรูปคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงรายและคุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2021คู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะสติกมาติน ฉลองวันที่ 23 มกราคม

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

สิ่งที่เป็นความทรงจำที่"ยิ่งใหญ่"ของผมในโครงการ"เดินด้วยกันนำพาสันติ"ปี 2564 นี้จำไว้ว่า"ความดี ความงามและความจริง"ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันตินี้ ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ความขัดแย้ง"แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ"ค่านิยมร่วมกัน "(shared value) เป็นคุณค่าของชีวิตสู่ความเป็นพี่น้องกัน( Fratelli Tutti )

อวยพรปีใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัดบุรีรัมย์ และสัตบุรุษวัด เดินทางเข้าพบปะพูดคุยและอวยพรปีใหม่ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนัก…..พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์มุขนายก ประมุขสังฆมลฑลนครราชสีมาและเป็นพระสังฆราช/บิชอป ประธานกำกับดูแลงานด้านศาสนสัมพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งกับ พระสุธรรม ฐิตธัมโม และอาตมา เมตตาเดินทางมาสนทนาปรึกษาหารือในเรื่องการเดิน ….ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติเป็นโครงการที่เราเดินร่วมกัน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด การสร้างศีลธรรม ในหลักศาสนาตน ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาสเป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบรรพชิตในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาและบวรไว้ ในการพัฒนาชุมชนและสันติภาพอย่างยั่งยืน ในมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายร่วมกันเราต่างมีความเห็นตรงกันในการที่จะขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกันมุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเพื่อประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุขสืบต่อไป

ลงพื้นที่จัดมอบผ้าห่มคลายหนาวในเขตพื้นที่เมืองคง

กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา คณะวัดพระคริสตราชาเมืองคง ลงพื้นที่จัดมอบผ้าห่มคลายหนาว จำนวน 21 ครอบครัว ในเขตพื้นที่เมืองคง ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

มอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ในช่วงอากาศหนาวเย็น

แผนกครอบครัวได้มอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ และพี่น้องที่ลำบาก ในช่วงอากาศหนาวเย็น และเยี่ยมเยียนคริสต์ชนผู้สูงอายุในเขตหนองไผ่ล้อมและละแวกใกล้เคียง ผ้าห่มนี้ทางแผนกได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ขอขอบคุณในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งภาพข่าว แผนกครอบครัว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้าอวยพรปีใหม่

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

คุณพ่อเจ้าวัดและครูคำสอนวัดนักบุญยอแซฟ… ออกเยี่ยมเยียนมอบถุงอาหาร นมและผ้าห่มกันหนาว.. ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ บ้านถิ่น.. ขอบคุณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานีที่มอบถุงอาหารให้ ขอบคุณพี่น้องที่บริจาคผ้าห่มกันหนาวและนม ขอพระอำนวยอวยพรแก่ทุกท่านตลอดไป..อภิบาลคืองานของเรา

พรปีใหม่ บูชาขอบพระคุณแรกของปี

"พรปีใหม่ บูชาขอบพระคุณแรกของปี"พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี อวยพรปีใหม่ ด้วยการเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดพระมารดาพระเจ้า ทับโกบ จังหวัดสงขลาโดยผู้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ต่างพร้อมใจกัน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ โคโรนาไวนัส (covid 19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รักษาระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย

ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่

โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ผ่านทางคำภาวนาร่วมกันในช่วงเช้า พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจ เรามีโอกาสไตร่ตรองบทบาทของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมุ่งสู่สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน จากนั้นรวมตัวเยาวชนเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ร่วมกันผ่านทางกิจกรรมการเล่นกีฬา พร้อมความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แกนนำสตรี สท อสม...

Latest articles

45.7k Followers
Follow