catholic

65 Posts

7 มิสซังไทยประกาศแนวทางป้องกันไวรัสโควิด พร้อมส่งเสริมให้ร่วมพิธีออนไลน์

7 มิสซังไทยได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมงดพิธีกรรม งดการชุมนุม และส่งเสริมให้คริสตชนร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศให้ทุกวัดในสังฆมณฑลงดการประกอบพิธีกรรมและร่วมใจกันภาวนาผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์

สาสน์อภิบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรนา (โควิด19)

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศด่วน ให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่

Latest articles

45.7k Followers
Follow