Live Streaming

[LIVE] วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ.2020

[LIVE] วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ.2020 [11.00] - รายการ ไขความจริง ตอน "บนเขากัลวาร์" โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร [12.00] - บทเพลงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ [12.30] - รายการ CSCT Special โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช [13.00] -...

[LIVE] วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ค.ศ.2020

[LIVE] วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ค.ศ.2020 15.00 - รายการ ไขความจริง ตอน "ในห้องชั้นบน" โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 16.00 - รายการ CSCT Special โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช 16.30 - เตรียมจิตใจ 17.00 - พิธีบูชาขอบพระคุณ...