join Us

ร่วมงานกับเรา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Contact us

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอย นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) 
ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดต่อ - สอบถาม

Email : csct@cbct.net
Facebook : thaicatholicmedia
Youtube : catholicthailand
Line : @thaicatholicmedia
Tel. : 0-2681-5409

ติดต่อ - สอบถาม

ติดต่อสอบถาม / แผนกธุรการ / แผนกการเงิน /
สมาชิกอุดมสาร / ร้านคฤศตัง / contact@csct.or.th

แผนกสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์อุดมสาร /
นิตยสารอุดมศานต์) udomsarn@csct.or.th

แผนกโฆษณาและการตลาด ad@csct.or.th

 

 

แผนกโทรทัศน์ tv@csct.or.th

แผนกวิทยุ radio@csct.or.th

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ it@csct.or.th

 

แผนกต่างประเทศ signis@csct.or.th

แผนกบุคคล hr@csct.or.th

งานข่าว / ส่งข่าว news@csct.or.th