ถ่ายทอดสด

พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

 

รับชมย้อนหลัง

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 (Part1)

 

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 (Part2)

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 (Part1)

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 (Part2)

 

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 (Part1)

 

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 (Part2)

 

การถ่ายทอดสดจากวัดต่างๆ

 

 

ถ่ายทอดสดจาก

เวลาออกอากาศ

รับชม

Vatican Media Live N/A
วัดน้อยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 06.00 น. | วันเสาร์ เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ (ภาษาไทย เวลา 08.30 น.) และ (ภาษาอังกฤษ) เวลา 10.00 น.
วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 06.15 น. | วันพฤหัสบดี -วันศุกร์ เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ (พิธีนพวารแม่พระ) เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. และเวลา 09.30 น.
โบสถ์พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาษาไทย เวลา 17.00 น.
ภาษาอังกฤษ เวลา 07.00 น./ 08.00 น./ 17.30 น.

วันเสาร์  ภาษาไทย เวลา 19.00 น. ภาษาอังกฤษ เวลา 17.30 น.
วันอาทิตย์ ภาษาไทย เวลา 06.30 น./ 07.30 น./ 12.30 น./ 19.00 น.
  ภาษาอังกฤษ เวลา 08.30 น./ 09.45 น./ 11.00 น./ 17.30 น.
นพวารวันพุธ ภาษาไทย เวลา 10.00 น./ 11.00 น./ 15.00 น./ 17.00 น./ 19.00 น.
 ภาษาอังกฤษ เวลา 08.30 น./ 18.00 น.
วัดเซนต์หลุยส์ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น./08.00 น./10.00 น./12.00น./17.30 น.
วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก N/A
สังฆมณฑลจันทบุรี วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.
สังฆมณฑลราชบุรี เวลา 08:30 น. สวดสายประคำ เวลา 09:00 น. มิสซา 
เวลา 10:00 น. เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์  เวลา 11:00 น. พระคัมภีร์กับพ่อกฤษฎา
วัดพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.
วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 19:00 น. | วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น.
วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.
วัดนักบุญเปาโล บ้านนา วันอาทิตย์ เวลา 09.30 น.
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง วันเสาร์ เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07..00 น. /09.00 น. /17.30 น.