หัวข้อการประกวดภาพถ่าย 15 รางวัล

1. “เสด็จถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6”
2. “เสด็จถึงสถานทูตวาติกัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน”
3. “เสด็จทำเนียบรัฐบาล”
4. “เสด็จวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร”
5. “เสด็จวัดเซนต์หลุยส์”
6. “เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์”
7. “เสด็จประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย”
8. “เสด็จวัดนักบุญเปโตร และ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง”
9. “เสด็จจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
10. “เสด็จอาสนวิหารอัสสัมชัญ”
11. “เสด็จออกจากประเทศไทย”
12. “การเตรียมงาน – เบื้องหลัง”
13. “รอยยิ้มแห่งความทรงจำ”
14. “พลังแห่งศรัทธา”
15. “จุมพิตศักดิ์สิทธิ์”

 

กำหนดส่งผลงาน

ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

วิธีการส่งผลงาน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

ช่องทางที่ 1             – Line @thaicatholicmedia

ช่องทางที่ 2            – Inbox Facebook สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ช่องทางที่ 3            – Email popevisitthailand@csct.or.th

โดยทุกช่องทางต้องระบุ  ชื่อ – นามสกุลผู้ถ่าย, หมายเลขโทรศัพท์, Email

เงื่อนไขการประกวด

1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และ ไม่จำกัดหัวข้อ

2. ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพเอง หรือได้รับมอบหมายจากผู้ถ่ายภาพให้เป็นตัวแทนส่งภาพให้

3. ไม่ปรับแต่งภาพเกินความเป็นจริง อนุญาตให้ปรับแสงและสีของภาพเพื่อให้สวยงามได้

4. สามารถส่งภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือได้

5. ไม่ใส่ลายน้ำ หรือตัวอักษรใด ๆ ลงในภาพ

6. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอสิทธิ์ในการนำรูปที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆของทางสื่อมวลชน โดยจะระบุชื่อผู้ถ่ายภาพเมื่อภาพถูกนำไปใช้

7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผลรางวัล

ประกาศผลทาง Website
และ Facebook: popevisitthailand
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
และรับรางวัลในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ของรางวัล

หนังสือที่ระลึกโอกาสครบรอบ 1 ปี
สมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิสเยือนประเทศไทย
จำนวน 15 รางวัล

การเผยแพร่

1. ภาพของผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกใช้ในรายการโทรทัศน์ และ สารดดีที่ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ มีสิทธิ์ถูกนำไปใช้ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต์

3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ จะถูกคัดเลือกไปลงในหนังสือที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร

081-909-7007 คุณวฤทธิ์

โทร

081-909-7007 คุณวฤทธิ์