Thai Catholic Radio & Podcast

รายการ Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.175 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : มรกดกแห่งความกล้าหาญ

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.175 ประเภทของ Gaslighting (2)

คลิปที่แล้ว ได้อธิบายถึงการปั่นหัว ใน 4 ประเภท ได้แก่ การแย้งกลับ ด้วยการใช้คำถามตอกย้ำความทรงจำอีกฝ่าย การชะลอรั้ง การไม่ให้ความสำคัญ...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.175 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : นิทรรศการและบทเพลง

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : อุดมศานต์บอกเล่า

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

รายการทั้งหมด

View all

Alive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน” ดำเนินรายการโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง