Thai Catholic Radio & Podcast

รายการวิทยุ

รายการวิทยุคาทอลิก - "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการ Podcast

Episode 68

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.068 ”ฝันไกล…” ใช่แค่ฝัน

พบกับเพลงอีกบทหนึ่งที่จุดตั้งต้นแบบหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งคนร้องจากเยาวชนวัด สู่รับใช้พระศาสนจักรในการเป็นนักบวชหญิงไปแล้ว

Episode 68

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.068 ฝึกตนเองให้มีสมาธิในการฟัง

การฟัง ไม่ใช่เพียงแต่ใช้หู เท่านั้น การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องใช้ที้งหู ตา ใจ สมอง ท่าทาง ของเรา เพื่อให้พร้อมสำหรับการฟัง...

Episode 67

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.067 “เคียงข้างเสมอ” เพลงโดนอย่างจัง

จากวันแรกที่บทเพลงในชุดเติมรักใหม่ถูกเปิดให้รับฟังมีบทเพลงหนึ่งยังดังก้องตลอด 20 กว่าปี ไม่เลือนหาย เหมือนดังชื่อเพลง “เคียงข้างเสมอ”

Episode 67

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.067 | 9 ปัญหา “การฟัง” ที่มักพบในการสื่อสาร ตอนที่ 2

Ep 65 ได้ชวนคิด ถึง 5 ปัญหาการฟังที่มักพบในการสื่อสาร ใน EP นี้ จะเป็นตอนที่ 2 เพื่อสะท้อนปัญหาการฟังแบบอื่นๆ ที่มักพบในการสื่อสาร...

Episode 66

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.066 ได้เวลาเติมรักกันอีกแล้ว ”เติมรักใหม่”

ย้อนกลับไปวันวาน กับเพลง Theme Song ของงานเยาวชนคาทอลิกไทย ในปี 2000รับฟังที่มาที่ไปที่ว่าไม่ธรรมดาแล้ว นำเพลงมาเปิดฟังอีกครั้ง...

Episode 66

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.066 | พูดช้า พูดเร็ว สะท้อนการสื่อสารอย่างไร

อัตราการพูดเปล่งเสียงออกมากับอัตราการคิดในสมองของเราต่อนาทีจะมีความแตกต่างกัน ในบางครั้งเราจะขัดใจตนเองว่า พูดได้ไม่เท่าที่คิด หรือ...

Subscribe