Thai Catholic Radio & Podcast

รายการวิทยุ

รายการวิทยุคาทอลิก - "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการวิทยุคาทอลิก - "ภารกิจรัก" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการ Podcast

Episode 52

แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.052 มั่นคงในสายธาร รางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีปี 5

เล่าเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ และบรรยากาศการตัดสิน และมอบรางวัลในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด

Episode 52

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.052 Grateful : ส่งต่อความรู้สึกดีๆ จากตนเองสู่ผู้อื่น

การสร้างความรูู้สึกดี รู้จักชื่นชม รู้จักขอบคุณตนเองรู้สึกดีที่ได้รับสิ่งดีๆ จากผู้คน จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างย่อมทำให้บุคคลมีความสุข...

Episode 51

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.051 Grateful : ฝึกขอบคุณ ชีวิตวิถีใหม่ หลังเผชิญวิกฤตชีวิต

หากเลือกได้ เราคงไม่อยากให้สิ่งร้ายๆ เหตุการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราใน EP เป็นการฝึกขอบคุณ...

Episode 50

แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.050 อุชเชนี ก่อร่างสร้างเป็นแม่แบบ สู่รางวัลวรรณกรรม

ความเฉพาะของรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีและการประสานมือของหลายหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆให้กับสังคม

Episode 50

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.050 Grateful ฝึกรู้สึกดี – พูดขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆ

ก้าวที่สามของการฝึกความรู้สึกดี คือ การเริ่มพูดคำว่า ขอบคุณ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น การพูดขอบคุณ...

Subscribe