เคยคิดเปลี่ยนใคร แล้วรู้สึกเหนื่อยว่า ทำไมเขาไม่เปลี่ยนเสียที
ในบางครั้ง เรารู้สึกไม่ถูกใจกับการกระทำของคนรอบข้าง และคิดว่า เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรม
และอาจมีคำพูดที่ว่า ถ้าเขาเปลี่ยนนะ ถ้าเขาปรับนิสัยนะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาก
แต่…. หากเขาไม่ปรับ ใครกัน ที่ควรเริ่มปรับก่อนกัน
ระหว่างคนแข็งแรงกว่า กับคนอ่อนแอกว่า
ระหว่างคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่า หรือ วุฒิภาวะน้อยกว่า